ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 6569

พระกริ่ง วัดสุทัศน์ สมด็จพระสังฆราช รุ่นพุฒาจารย์ สร้าง ปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๑

Phra Kring, Wat Suthat, Somdej Phra Sankaraj, Roon Praputtaajaan, Sang 2466-2471 B.E.,

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางธรรมชาติวิทยาแล้ว

The Amulet was tested by natural

เจ้าของพระ : คุณศักดิ์สิทธิ์ จีระไพโรจน์กุล

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 30 มกราคม พ.ศ.2564

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

อาคาร ASSC เลขที่ 78 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี .กทม 10510

โทรฯ 02-039-8978, 094-789-5226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *