สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)
เปิดหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

และหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคี
เป็นการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล

ความเป็นมา

“พระสมเด็จ” ที่จัดสร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็น 1 ใน 5 ของพระเครื่องที่อยู่ในชุด “เบญจภาคี” และถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ที่ผู้คนในแวดวงพระเครื่องทุกกลุ่ม ล้วนใฝ่ฝันและปรารถนามีไว้ครอบครอง ด้วยพุทธานุภาพ ทั้งด้าน พุทธคุณ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดภัยพิบัติ คงกระพัน และโชคลาภ ที่ถูกบอกเล่าและสืบขาน บอกต่อกันมายาวนาน ภายใต้สิ่งที่ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่หาได้ยากย่ิง มีจำนวนน้อย และเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างพระจริงและพระปลอม ทำให้มูลค่าในการเช่าบูชามีมูลค่าสูงมาก ซึ่งจริงๆ แล้วจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ไม่ได้มีจำนวนน้อยอย่างที่ถูกทำให้เชื่อกัน และการจำแนกแยกแยะก็สามารถใช้หลักธรรมชาติวิทยาและหลักวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพิสูจน์คุณสมบัติพระจริงและพระปลอม ประกอบการพิจารณาจากคุณลักษณะที่เกี่ยวกับพิมพ์ทรงหรือตำหนิต่างๆ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาพระเครื่องและคุณลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังฯ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมและพระสมเด็จวัดเกศไชโย ในเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับพระเครือ่งของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เนื้อหา

 1. รู้จักองค์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
 2. แนวทางการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน
 3. พระสมเด็จ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กระบวนการเรียนรู้

 • เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด
 • สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการสังเกตคุณลักษณะตำหนิและพิมพ์ทรง

การประเมินผล

 • ผลการทำกิจกรรมการเรียนที่กำหนด / และกิจกรรมที่มอบหมาย
 • สอบภาคความรู้ และทักษาะประสบการณ์

ระยะเวลาเรียน 1-2 เดือน (โดยประมาณ)

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน (กรณีลงทะเบียนออนไลน์)
 • ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท สำหรับคนไทยภายในประเทศ
 • หลักสูตรพิเศษ สำหรับชาวต่างชาติค่าลงทะเบียน 500,000 บาท (ใช้เวลาเรียน 6 เดือน – 1 ปี)

สามารถสมัครได้ที่

หรือสมัครได้ด้วยตนเอง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อกาศึกษา ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรฯ 02-381-6651